Επενδυτικές Σχέσεις - 28.11.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχολιάζοντας ανακριβή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν καθυστέρηση πληρωμής οφειλών της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ και για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η ΔΕΗ έχει έως σήμερα εκπληρώσει πάντοτε μέσα στους συμβατικά οριζόμενους χρόνους και στο ακέραιο τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τη ΔΕΠΑ στο πλαίσιο της μεταξύ των δύο Μερών Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επίλυσης των οικονομικών διαφορών μεταξύ των δύο εταιριών για τα προηγούμενα έτη έως και 31.12.2011, έχει συμφωνηθεί οφειλή της ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ καθαρού ποσού €94,1 εκατ.Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form