Επενδυτικές Σχέσεις - 16.01.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Σχετικά με δημοσιεύματα ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τις αμοιβές του κ. Κώστα Θέου, του νέου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

• Είναι παντελώς ανακριβή τα αναφερόμενα για τις αμοιβές του κ. Κώστα Θέου, δεδομένου ότι οι καθαρές απολαβές του είναι ίδιες με αυτές των λοιπών ανωτάτων στελεχών της Επιχείρησης, δηλαδή δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ μηνιαίως, 50% χαμηλότερες από αυτές που ίσχυαν τα τελευταία χρόνια έως και το 2009.

• Η πραγματικότητα είναι ότι, οι αμοιβές των ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ είναι υποπολλαπλάσιες έναντι των αμοιβών που απολαμβάνουν τα ανώτατα στελέχη μεγάλων εγχώριων και εισηγμένων επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων και κύκλο εργασιών σε σχέση με τη ΔΕΗ.

• Ο περιορισμός των αμοιβών των ανώτατων και των ανώτερων στελεχών της ΔΕΗ μέχρι και 50% στα τελευταία χρόνια έχει αρνητικές συνέπειες για τις λειτουργίες της Επιχείρησης, καθώς προσελκύονται εξειδικευμένα στελέχη της σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις με πολύ υψηλότερες αποδοχές, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον για προσέλκυση στελεχών από την αγορά.


Αθήνα 16-1-2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form