Επενδυτικές Σχέσεις - 13.03.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής της Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας V

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής της Λιγνιτικής Μονάδας «Πτολεμαϊδα V», η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το Δ.Σ. ενημερώθηκε χθες για τις συζητήσεις και την πρόοδο σε σχέση με το πιθανό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, και μεταξύ άλλων, για την πορεία των μέχρι σήμερα επαφών με τον οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA) της Γερμανίας, Euler-Hermes.

Η τράπεζα KfW IPEX-Bank GmbH έχει το ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου και διοργανωτή του κοινοπρακτικού δανείου που θα έχει την κάλυψη του οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA), υποστηρίζοντας στην παρούσα φάση τη ΔΕΗ στις επαφές και τις συζητήσεις με την Euler-Hermes κατά τη διαδικασία έγκρισης της σχετικής κάλυψης.

Η παροχή της κάλυψης αυτής, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για τη διοργάνωση του δανείου, είναι σε διαδικασία εξέτασης, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη σχετική έγκριση.

Αθήνα 13/03/2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form