Επενδυτικές Σχέσεις - 04.07.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων για την αναχρηματοδότηση δανείων

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η αναχρηματοδότηση, στο σύνολό τους, δανείων ύψους € 525 εκατ. με τη συμμετοχή τριών τραπεζών και με μεσοσταθμικό επιτόκιο 8,9%. Σημειώνεται ότι, πριν την αναχρηματοδότηση, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων αυτών ήταν 8,1%. Το κόστος εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους της ΔΕΗ παραμένει σε επίπεδα κάτω του 5,5%.


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form