Επενδυτικές Σχέσεις - 03.05.2012

Σχολιασμός δημοσιευμάτων για Τιμολόγια ΥΤ

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, αναφορικά με τα νέα τιμολόγια του 2012 για πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ) και σε συνέχεια της από 29.02.2012 Δελτίου Τύπου της ΔΕΗ, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ για τους πελάτες Υψηλής Τάσης παραμένουν «παγωμένες» από τον Ιούλιο του 2008.

• Το κόστος παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, έχει μεταβληθεί ουσιωδώς από εξωγενείς παράγοντες, όπως καύσιμα, αγορές ενέργειας, κόστος δανεισμού και τούτο, παρά τη δραστική μείωση της συνολικής μισθοδοσίας του προσωπικού της το 2012, κατά περίπου 700 εκατ. € (41%) σε σχέση με τη δαπάνη του 2009 ύψους 1.700 εκατ. € περίπου.

• Σε μία απελευθερωμένη Αγορά, τα νέα τιμολόγια ΥΤ πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το κόστος.

• Η αναφορά σε τιμή ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 80€/MWh για πελάτες της ΔΕΗ στην ΥΤ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει άλλωστε από τους δημοσιοποιημένους νέους τιμοκαταλόγους της Επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για τη μεταλλουργική βιομηχανία, σταθερής ζήτησης, αυτή κυμαίνεται στα 66€/Mwh και είναι μόλις το 59% των 112€/MWh, που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο συνολικό μέσο έσοδο της ΔΕΗ για το 2012 από όλους τους πελάτες, κάθε κατηγορίας και τάσης τροφοδότησης.


Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form