Επενδυτικές Σχέσεις - 14.05.2012

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                            AΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι η αναφορά δημοσιεύματος στον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) ως δήθεν «η νέα θυγατρική της ΔΕΗ» είναι ανακριβής.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4001/2011, και μετά την απόσχιση του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ, η πάντοτε υπό τον έλεγχο του Δημοσίου τελούσα (πρώην) «ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ» μετεξελίχθηκε δυνάμει του Ν. 4001/2011 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΓΗΕ) ΑΕ, η οποία εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου με αρμοδιότητα τη λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Δυνάμει του ίδιου νόμου δημιουργήθηκε η εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ)», η οποία αποτελεί 100% μεν θυγατρική της ΔΕΗ, λειτουργούσα όμως ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία ανέλαβε και τις δραστηριότητες του πρώην ΔΕΣΜΗΕ που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η παραπάνω εταιρεία δεν πρέπει και δεν μπορεί να συγχέεται με την «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»


Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form