Επενδυτικές Σχέσεις - 11.05.2012

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιάζοντας σημερινά ανακριβή δημοσιεύματα και για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι:

1. Δεν υπάρχουν οφειλές προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) - συμπεριλαμβανομένου και του τέλους λιγνίτη €2/MWh - και τη ΔΕΠΑ.

2. Με δεδομένη τη μη ύπαρξη οφειλών της ΔΕΗ προς το ΛΑΓΗΕ, τα οποιαδήποτε θέματα ρευστότητας και οφειλών προς τρίτους του ΛΑΓΗΕ δεν έχουν σχέση με τη ΔΕΗ.

3. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί πελατών της ΔΕΗ σημείωσαν μείωση τον Απρίλιο, καθώς, όπως έχει ήδη επισημανθεί στην από 20.04 ανακοίνωση της Εταιρείας, η αύξηση του ρυθμού των αποκοπών από το Μάρτιο οδήγησε σε βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των λογαριασμών.

4. Η είσπραξη από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) για το Μάρτιο ανήλθε σε €205 εκατ.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form