Επενδυτικές Σχέσεις - 22.06.2012

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (12.06.2012) στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι «η ΔΕΗ εξετάζει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και στα πλαίσια αυτά βρίσκεται σε συζητήσεις και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)», διευκρινίζεται ότι το ύψος του δανείου που εκταμιεύθηκε από το ΤΠΔ προς τη ΔΕΗ ήταν €110 εκατ. και όχι €130 εκατ., όπως εσφαλμένα αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της 12.06.2012, “η σύναψη οποιουδήποτε νέου δανείου αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης της Εταιρείας και δεν σχετίζεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.”


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form