Επενδυτικές Σχέσεις - 05.06.2012

Σχολιασμός Δημοσιεύματος για Οφειλές ΔΕΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας της 3ης Ιουνίου 2012, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το ποσό των €1.200 εκατ. που αναφέρεται ως «οι ανεξόφλητες οφειλές ΔΕΗ τέλος Μαρτίου» δεν αποτελούν οφειλές της ΔΕΗ προς τρίτους αλλά ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών προς τη ΔΕΗ, οι οποίες, στο τέλος Μαρτίου, ανέρχονταν σε €1.167 εκατ.(εξαιρουμένων αυτών που είναι σε διακανονισμό).


Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form