Επενδυτικές Σχέσεις - 08.03.2012

Σχολιασμός δημοσιεύματος για ανεξόφλητους λογαριασμούς

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου που αναφέρεται σε ανεξόφλητους λογαριασμούς, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών (δηλαδή λογαριασμών που δεν έχουν εξοφληθεί έστω και 1 ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης τους) ανερχόταν πράγματι σε €819 εκατ. με 31.12.2011 αλλά δεν παρουσιαζει αυξηση το τελευταίο εξάμηνο του 2011, όπως υπονοεί το δημοσίευμα σημειώνοντας ότι «πριν λίγους μήνες οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν ξεπερνούσαν τα €400 εκατ.».

Αθήνα 8-3-2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form