Επενδυτικές Σχέσεις - 13.03.2012

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως ακολούθως :

− Κουτζούκος Γεώργιος, Πρόεδρος (Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
− Βάσσος Σπύρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
− Απέργης Νικόλαος, Μέλος (Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)
− Μίχου Ευστάθιος, Μέλος (Δικηγόρος, Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών)

Το πέμπτο μέλος, το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα υποδειχθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από το καταστατικό διαδικασιών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από 29.02.2012 και λήγουσα 28.02.2015.


Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form