Επενδυτικές Σχέσεις - 27.11.2012

Παρουσίαση σε Αναλυτές - 9μηνο 2012

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).


Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form