Επενδυτικές Σχέσεις - 09.10.2012

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι, η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2006 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το προαναφερόμενο μέρισμα και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να το εισπράξουν πριν την ημερομηνία αυτή. Επισημαίνεται ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα χρήσεως 2006 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, τηλ.: 210-5230951, φαξ: 210-5230394.


Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form