Επενδυτικές Σχέσεις - 18.04.2012

Παραίτηση Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 11 Απριλίου 2012, παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε., ο κ. Θεόκλητος Λεωνίδας, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Για την αντικατάστασή του, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες.


Αθήνα, 12 Απριλίου 2012


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form