Επενδυτικές Σχέσεις - 30.03.2012

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2012

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2012, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2011: 30 Μαρτίου 2012.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2011: 30 Μαρτίου 2012.

- Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2011: 31 Μαρτίου 2012.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 28 Ιουνίου 2012.

Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form