Επενδυτικές Σχέσεις - 12.01.2012

Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας με τον επιχειρηματικό Όμιλο SILCIO

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ελληνικού επιχειρηματικού Ομίλου SILCIO - θυγατρική της DAMCO ENERGY και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - για την από κοινού σύσταση εμπορικής Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα συμμετέχει με ποσοστό 49%. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising, ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μετέχει επίσης κατά 49% και στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκού εξοπλισμού PIRITIUM S.A. και SILCIO S.A. του Ομίλου, τα οποία θα προμηθεύουν στην εμπορική εταιρεία τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

Η οριστική συμφωνία συνεργασίας θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form