Επενδυτικές Σχέσεις - 01.02.2012

Ημερομηνία Επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι δεν σημειώθηκε η απαιτούμενη από το άρθρο 20 του Καταστατικού απαρτία για τη διεξαγωγή της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας της 31ης Ιανουαρίου 2012.
Κατόπιν τούτου, η Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας θα επαναληφθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση.


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form