Επενδυτικές Σχέσεις - 11.09.2012

Φωτοβολταϊκό πάρκο 50 MW στη Μεγαλόπολη

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και της αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότης του έργου, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39MW και 11MW αντιστοίχως, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».

Υπενθυμίζουμε ότι μετά από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ αναδείχθηκε μειοδότης, τον Δεκέμβριο του 2011.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form