Επενδυτικές Σχέσεις - 08.06.2012

Επεξηγήσεις θεμάτων ΗΔ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2012, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=55118&nt=105&lang=1).


Αθήνα 7 Ιουνίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form