Επενδυτικές Σχέσεις - 14.09.2012

Επεξηγήσεις θεμάτων ΗΔ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2012, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=60983&nt=18&lang=1


Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form