Επενδυτικές Σχέσεις - 11.01.2012

Επεξηγήσεις επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας της Εταιρείας, που έχει προγραμματισθεί στις 31 Ιανουαρίου 2012, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).


Αθήνα 11 Ιανουαρίου 2012Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form