Επενδυτικές Σχέσεις - 26.04.2012

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2012, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, Οικονομολόγο/Στέλεχος Επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Λεωνίδα Θεόκλητου για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29-06-2013.


Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form