Επενδυτικές Σχέσεις - 07.02.2012

Διάκριση για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. έλαβε διάκριση για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, στο φετινό διαγωνισμό των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2011-2012, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ βραβεύτηκε στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), που εφαρμόζει και έχει πιστοποιήσει στους Σταθμούς Παραγωγής της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Η βράβευση αυτή είναι αποτέλεσμα των συστηματικών και επίμονων προσπαθειών της ΔΕΗ για ένα καλύτερο Περιβάλλον, που αποτελεί βασική προτεραιότητά της στη Στρατηγική εκσυγχρονισμού και ανάπτυξής της. Από το 2006 μέχρι σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής έχει πιστοποιήσει τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, σε 15 Σταθμούς Παραγωγής. Με την αναμενόμενη Πιστοποίηση τριών ακόμα Συστημάτων, το 100% των Σταθμών Παραγωγής του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, της Κρήτης και της Ρόδου, που θα είναι σε λειτουργία μετά το 2014, θα λειτουργεί με βάση τις αυστηρές απαιτήσεις του ISO 14001:2004.


Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form