Επενδυτικές Σχέσεις - 15.02.2012

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 28-12-2011, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( http://www.dei.gr).

Στην επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 271 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 22.757.833 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 113.394.886 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, απαρτία 20,07%.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης δηλαδή : «Εκλογή νέου Μέλους – Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου τους από Μέλος».

Σε σύνολο 22.757.833 νομίμως εκπροσωπουμένων ψήφων, ψήφισαν 11.952.138 υπέρ της ψηφοφορίας (52,52%), 8.460.845 κατά (37,18%) και 2.344.850 αποχή (10,30%).

Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων που ψήφισαν υπέρ της ψηφοφορίας. Εκπρόσωπος της Μειοψηφίας εκλέχτηκε ο κ. Παύλος Θωμόγλου (Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Οικονομολόγος), λαμβάνοντας 11.934.036 μετοχές-ψήφους, ήτοι, το 99,85% επί του συνόλου των 11.952.138 υπέρ της ψηφοφορίας μετοχών-ψήφων.

Η θητεία του νέου μέλους λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2012.Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form