Επενδυτικές Σχέσεις - 11.12.2012

Αποτελέσματα Ειδικής Συνέλευσης Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Ειδική Συνέλευση Μειοψηφίας της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 14 Νοεμβρίου 2012 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.dei.gr ).

Στην Ειδική Συνέλευση Μειοψηφίας παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 176 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 55.201.608 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, απαρτία 23,79%.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης, ήτοι: «Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της ως Μελών στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο».

Σε σύνολο 176 Μετόχων, που κατέχουν 55.201.608 μετοχές-ψήφους, 132 Μέτοχοι που κατέχουν 8.604.177 μετοχές-ψήφους (ποσοστό 15,59%) δεν ψήφισαν, ενώ 44 Μέτοχοι που κατέχουν 46.597.431 μετοχές-ψήφους ψήφισαν έγκυρα (ποσοστό εγκύρων/υπέρ της ψηφοφορίας 84,41%), εκ των οποίων δεν υπήρξε κανένα Λευκό και δεν βρέθηκε κανένα Άκυρο.

Η απόφαση λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, που ψήφισαν έγκυρα υπέρ της ψηφοφορίας. Εκπρόσωποι της Μειοψηφίας εκλέχτηκαν με αλφαβητική σειρά οι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Αλεξάκης λαμβάνοντας 46.588.429 μετοχές-ψήφους, ήτοι, το 99,981% επί του συνόλου των 46.597.431 υπέρ της ψηφοφορίας μετοχών-ψήφων, και

2. Παύλος Θωμόγλου, λαμβάνοντας 46.596.431 μετοχές-ψήφους, ήτοι, το 99,998% επί του συνόλου των 46.597.431 υπέρ της ψηφοφορίας μετοχών-ψήφων

Η θητεία των νέων μελών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2015.


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form