Επενδυτικές Σχέσεις - 25.10.2012

Απόφαση ΡΑΕ για τιμολόγηση της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναφορικά με την Απόφαση 822/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 50 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι και για τη συγκεκριμένη Απόφαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 22.5.2012 ανακοίνωσή της με αφορμή ανάλογη απόφαση της ΡΑΕ για την τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ υποχρεώνοντάς την να πωλεί κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής.Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form