Επενδυτικές Σχέσεις - 20.09.2012

Αποφάσεις Γενικού Δικαστηρίου Ε.Ε. σε υπόθεση λιγνιτών

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε σήμερα τις δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην υπόθεση των "ελληνικών λιγνιτών", σε συνέχεια σχετικών προσφυγών ακυρώσεως που είχαν κατατεθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η Ελληνική Δημοκρατία είχε παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου υπέρ της ΔΕΗ και στις δύο υποθέσεις.

Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής του Μαρτίου 2008 εκτιμούσε ότι κάποιες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις, που χορηγούσαν, από παλαιά, δικαιώματα στην ΔΕΗ ως προς την εκμετάλλευση ελληνικού λιγνίτη, δημιουργούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των ενδιαφερομένων όσο αφορά στην πρόσβαση στο λιγνίτη ως πρωτογενές καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η χορήγηση αυτών των δικαιωμάτων είχε δήθεν ως αποτέλεσμα δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τον αποκλεισμό νεοεισερχομένων στην αγορά αυτή.

Η δεύτερη απόφαση της Επιτροπής λήφθηκε τον Αύγουστο του 2009 και επέβαλε μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που εντόπιζε η Επιτροπή με την απόφαση του 2008.

Ο βασικός λόγος της σημερινής ακύρωσης των αποφάσεων αυτών από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η ΔΕΗ καταχράται τη θέση της στην αγορά. Πιστοποιήθηκε συνεπώς ότι δεν υφίσταται παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, και συνεπώς δεν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα αποτελούν ορόσημο για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και διαφοροποιούν σημαντικά τους όρους και τον τρόπο του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς.

Η ΔΕΗ παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ της περαιτέρω απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να γίνει με αυστηρό σεβασμό των κανόνων Δικαίου, να υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της αγοράς ηλεκτρισμού (χονδρεμπορική και λιανική), με γνώμονα το συμφέρον του τελικού καταναλωτή και της οικονομίας που αποτελεί και βασική απαίτηση του Μνημονίου.

Είναι αυτονόητη η συνέχιση της συνεργασίας μας με την Πολιτεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης για τη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form