Επενδυτικές Σχέσεις - 04.10.2012

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 13.09.2012, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.dei.gr
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 208 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 177.248.499 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,40%.
Τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499 ψήφισαν υπέρ 177.248.499 (100%).
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499, ψήφισαν υπέρ 177.238.666 (99,994%) και 9.833 αποχή (0,006%).
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το Δικαίωμα Προαίρεσης της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε..
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 177.248.499, ψήφισαν 177.230.664 υπέρ (99,989%), 8.002 κατά (0,005%) και 9.833 αποχή (0,006%).
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form