Επενδυτικές Σχέσεις - 03.12.2012

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 08.11.2012, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.dei.gr).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 192 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 168.100.342 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 72,46%.
Το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:
« Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. »
Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 168.100.342, ψήφισαν υπέρ 168.043.100 (99,966%), κατά 30.240 (0,018%), και αποχή 27.002 (0,016%).


Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form