Επενδυτικές Σχέσεις - 26.06.2012

Αναβολή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2012, μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου που μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ με ποσοστό 51,12% και με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, αποφασίσθηκε η αναβολή της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 3 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει, και η πραγματοποίησή της στις 12 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στο Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENES, Μ. Βόδα 4-6, Αθήνα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως στην αρχική πρόσκληση, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας, και με ίδια ημερομηνία καταγραφής την 21-06-2012.


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form