Επενδυτικές Σχέσεις - 11.10.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Διευκρινήσεις

                                                      Ανακοίνωση


Με βάση νεώτερη διευκρινιστική ενημέρωση που έλαβε στις 10 Οκτωβρίου 2012 από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει συμπληρωματικά ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατέστη πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου με δικαίωμα να ασκεί κατά την απόλυτη κρίση του με τον προσφορότερο τρόπο και χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, τα δικαιώματα ψήφου 39.440.000 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών (ήτοι ποσοστό 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), χωρίς να επέλθει μεταβίβαση προς το ΤΑΙΠΕΔ δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ Α.Ε., όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη σχετική γνωστοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ, στις 13/09/2012.

Η εν λόγω πληρεξουσιότητα έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εκτός αν η αξιοποίηση της Εταιρείας και άρα ο στόχος της πληρεξουσιότητας ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος και ελέγχει το 100% των μετοχών του Ταμείου.


Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2012


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form