Επενδυτικές Σχέσεις - 17.07.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3340/2005

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο κος Κουταλιάγκας Νικόλαος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005), προέβη την 11-07-2012 σε πώληση 2.510 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.920,75 €.


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form