Επενδυτικές Σχέσεις - 08.06.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3340/2005

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο κος Κουταλιάγκας Νικόλαος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005), προέβη την 01-06-2012 σε αγορά 970 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.254,75 €.Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form