Επενδυτικές Σχέσεις - 29.05.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3340/2005

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο κος Κουταλιάγκας Νικόλαος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005), προέβη την 24-05-2012 σε αγορά 540 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 765,17 €.


Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form