Επενδυτικές Σχέσεις - 27.04.2012

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3340/2005

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο κος Κουταλιάγκας Νικόλαος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005), προέβη την 20-04-2012 σε αγορά 1200 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε. και πώληση 1200 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας €6.702,00.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form