Επενδυτικές Σχέσεις - 19.01.2011

Υπογραφή Μνημονίου για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΧΑ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, και η ΕΛΙΚΑ ΑΕ, εταιρεία των Ομίλων Κοπελούζου - Σαμαρά, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την, με αμοιβαίες προσπάθειες, ανάπτυξη έργων τους στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της σωρευμένης τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας τους στις ΑΠΕ για την ανάπτυξη μεγάλων, πρωτοποριακών, πολυσύνθετων, και εθνικά σημαντικών ενεργειακών έργων στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το μεγάλο αιολικό έργο της ΕΛΙΚΑ στην Κρήτη που συνδυάζει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 850 MW τα οποία έχουν λάβει άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ, και των οποίων ο σχεδιασμός περιλαμβάνει διασύνδεση με το ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας.


Αθήνα, 19.01.2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form