Επενδυτικές Σχέσεις - 09.05.2011

Υπογραφή Καταστατικού

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε ενέκρινε την υπογραφή καταστατικού για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 51%, Quantum 40%, Τράπεζα Κύπρου 9% και με την επωνυμία «ΔΕΗ QUANTUM  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “PPC QUANTUM ENERGY S.A.”. Ο σκοπός της εταιρείας  αφορά μεταξύ άλλων, στη μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας της Srpska στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.


Αθήνα 9-5-2011


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form