Επενδυτικές Σχέσεις - 07.10.2011

Σχολιασμός δημοσιευμάτων για τιμολόγια

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε σχέση με τη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2012, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

- Η ΔΕΗ, όπως έχει υποχρέωση, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα κοστολογικά στοιχεία της τριετίας 2010 - 2012, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού των νέων τιμολογίων για το 2012.
- Τα ισχύοντα για όλο το 2011 τιμολόγια καταρτίστηκαν στη βάση των ιδιαίτερα χαμηλών κοστολογικών δεδομένων και στοιχείων του έτους 2010.
- Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων, προκύπτει αύξηση του κόστους από το 2010 στο 2011 της τάξης του 16% και από το 2011 στο 2012 της τάξης του 3%.
- Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω αυξήσεις αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων (δηλ. το κόστος ενέργειας) και ως εκ τούτου, η συνολική επιβάρυνση του τελικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας - που συμπεριλαμβάνει και τις μονοπωλιακές αλλά και άλλες χρεώσεις - θα είναι σαφώς μικρότερη.

Παρά τη δραστική μείωση των δαπανών μισθοδοσίας, η αύξηση στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων οφείλεται σε εξωγενείς και μη ελέγξιμους από την Επιχείρηση παράγοντες όπως είναι:

- η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο,
- η αύξηση των τιμών στη Χονδρεμπορική Αγορά σε συνδυασμό με τις αυξημένες αγορές από το Σύστημα,
- η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή,
- η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπεύθυνα και έγκαιρα θα ενημερώσει σχετικά με τις όποιες αλλαγές στα τιμολόγια της, μετά την έγκρισή τους από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Αθήνα 7-10-2011
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form