Επενδυτικές Σχέσεις - 30.08.2011

Παρουσίαση σε Αναλυτές για Α' εξάμηνο 2011

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2011, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).


Αθήνα 30-8-2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form