Επενδυτικές Σχέσεις - 06.10.2011

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2005

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους κκ μετόχους ότι, η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2005 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2005 και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να το εισπράξουν πριν την ημερομηνία αυτή. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011 τα μη εισπραχθέντα μερίσματα χρήσεως 2005 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, τηλ. +30 210 5230 951, φαξ +30 210 5230 394.

Αθήνα 6/10/2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form