Επενδυτικές Σχέσεις - 28.03.2011

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2011

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2010: 28 Mαρτίου 2011.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2010: 28 Μαρτίου 2011.

- Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2010: 30 Mαρτίου 2011.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 30 Ιουνίου 2011.

- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,79 ανά μετοχή

- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2010: 5 Ιουλίου 2011, δηλαδή μετά την 17η Ιουνίου 2011 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 7 Ιουλίου 2011.

- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2010 μέσω Τραπέζης: 12 Ιουλίου 2011. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form