Επενδυτικές Σχέσεις - 25.08.2011

Οικονομικές προσφορές για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Όμιλος ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό των εταιρειών ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. και ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε. (100% θυγατρικών της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) για τη «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39MW και 11 MW αντίστοιχα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας», αποσφραγίσθηκαν χθες, Τετάρτη 24 Αυγούστου, οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των εταιρειών και κοινοπραξιών που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, ήτοι ΤΕΡΝΑ Α.Ε., J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΒΙΟΣΑΡ Α.Ε. και Κ/Ξ INTRAKAT–FCC CONSTRUCTIONS S.A.–ESPELSA.
Το χαμηλότερο οικονομικό τίμημα προσέφερε η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.


Αθήνα, 25-8-2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form