Επενδυτικές Σχέσεις - 21.01.2011

Η ΔΕΗ προχωρά σε διεθνή διαγωνισμό για Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 200MW

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. και η 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. θα προβούν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για την υλοποίηση έργου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει:
- την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200 MW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης, και, παράλληλα,
- την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο στρατηγικός εταίρος που θα επιλεγεί θα συμμετέχει από κοινού με την ΔΕΗ στην εταιρεία "Ηλιακό Βέλος Ένα Α.Ε.", η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και έχει ήδη καταθέσει σχετική αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 200MW (έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στις 13.12.2010).

Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 600 εκατ. Ευρώ περίπου, ενώ η παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται σε 260,000 MWh ετησίως, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 300,000 τόνους.Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form