Επενδυτικές Σχέσεις - 16.09.2011

Απόσχιση του Κλάδου "Μεταφοράς"

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 15.9.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσχιση του Κλάδου «Μεταφοράς» και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)], σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ν. 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920 και τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων στις 24/10/2011 για την έγκριση της απόφασης αυτής.
To πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dei.gr.


Αθήνα 15/9/2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form