Επενδυτικές Σχέσεις - 24.10.2011

Αναβολή της προγραμματισμένης για τις 24/10/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης-10-2011 αποφασίσθηκε η αναβολή της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 3 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει. Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30 στην Αθήνα, στον 6ο όροφο, όπως ορίζεται στην αρχική πρόκληση.


Αθήνα, 24-10-11

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form