Επενδυτικές Σχέσεις - 02.02.2011

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διανομής και Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διανομής στον κ. Νικόλαο Αραβαντινό και Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς στον κ. Σπυρίδωνα Βάσσο, από 1/2/2011.

Ο κ. Αραβαντινός προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1984 και έκτοτε εργάζεται συνεχώς στην Επιχείρηση από διάφορες θέσεις. Εργάσθηκε επί πέντε έτη σαν στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Πληροφορική όπου άσκησε καθήκοντα τόσο με τεχνική όσο και διοικητική ευθύνη. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη πληροφορική (Dipl?me d' Etudes Approfondies en Informatique, Universit? Pierre et Marie Curie - Paris VI) και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, Brunel University).

Ο κ. Βάσσος ήταν Διευθυντής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας από το Μάιο 2008, ενώ παράλληλα, από το Φεβρουάριο 2010, ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση Στρατηγικής. Στην περίοδο 2001-2008 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς, ενώ παράλληλα στο διάστημα 2006-2008 ασκούσε τα καθήκοντα του Αναπλ. Διευθυντή στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εξωτερικών Σχέσεων της Μεταφοράς.
Από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ ΑΕ, το 1986 και μέχρι το 2001, εργάσθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής & Προγραμματισμού. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στον Καναδά, εργάσθηκε στο Οικονομικό Συμβούλιο (Economic Council of Canada) και το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας (National Energy Board) στην Ottawa του Καναδά. Ο κ. Σπ. Βάσσος έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός με εξειδίκευση (Master of Engineering) στην Ανάπτυξη Ηλεκτρικών Συστημάτων.


Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form