Επενδυτικές Σχέσεις - 15.09.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 15/9/2011 από την εταιρία «Silchester International Investors LLP» («Silchester») με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της «Silchester International Investors International Value Equity Trust» ότι, η συνολική άμεση συμμετοχή του ανήλθε στις 13/9/2011 σε 11.632.267 μετοχές ή 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι από τις 13/9/11, η «Silchester» δύναται να ασκεί συνολικά τον έλεγχο του 10,21% των μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για όλα τα χαρτοφυλάκια που υπάγονται στη διαχείρισή της.


Αθήνα, 15/9/2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form