Επενδυτικές Σχέσεις - 12.09.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 12/9/2011 από την εταιρία "Silchester International Investors LLP" (Silchester) με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της:
- Silchester International Investors International Value Equity Trust,
- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,
- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,
- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,
- The Calleva Trust,
- The Kiltearn Global Equity Fund,
- The Silchester Global Equity (Ireland) Fund,
ότι, στις 8/9/2011 η συνολική συμμετοχή τους ανήλθε σε 23.240.603 μετοχές ή 10,02 % των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.
Από τους πελάτες της δίνεται στην Silchester πλήρη διακριτική ευχέρεια στις επενδύσεις τους και η εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν κρατιούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.

Αθήνα, 12/9/2011

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form