Επενδυτικές Σχέσεις - 20.06.2011

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η κα. ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ Αλεξάνδρα (πρόσωπο συνδεδεμένο με Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005), προέβη την 16-6-2011 σε πώληση 6.250 μετοχών ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής αξίας €57.086,37.

Αθήνα 20 Ιουνίου 2011
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form