Επενδυτικές Σχέσεις - 16.01.2004

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Ανακοίνωση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 13.1.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

1. κ. Δημήτριος Παπούλιας (πρόεδρος Δ.Σ./ μη εκτελεστικό μέλος)
2. κ. Στέργιος Νέζης (Διευθύνων Σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος)
3. κ. Μιλτιάδης Γαργαρέτας (μη εκτελεστικό μέλος)
4. κ. Δημήτριος Γεωργαράκης (μη εκτελεστικό μέλος)
5. κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)
6. κ. Ιωάννης Μάνος (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / μη εκτελεστικό μέλος)
7. κ. Ιωάννης Παναγόπουλος (εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. / μη εκτελεστικό μέλος)
8. κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου (μη εκτελεστικό μέλος)
9. κα. Ελένη Τσαμαδού (μη εκτελεστικό μέλος)

η θητεία αρχίζει από 9 Ιανουαρίου 2004 και είναι τριετής.

Η σύνθεση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 10 παρ.2β), θα συμπληρωθεί με δύο μέλη εκπροσώπων των εργαζομένων μετά την εκλογή τους από τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα επίσης με το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 10 παρ. 3), η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form